Sunday, April 28, 2013

בחוקותי – כוח ההתחדשות

בינות לדברי תוכחה נוקבים, מרגיע הקב"ה את עם ישראל ואומר "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכּר וְהָאָרֶץ אֶזְכּר" והשאלה המתבקשת היא – מדוע מוזכרים האבות בסדר הפוך? רש"י מביא את דברי ה"תורת כהנים" שמסביר שזכותו של יעקב שהיה "הקטן" מספיקה לכך, ואם לא - תספיק זכותו של יצחק, ואם גם זה לא יספיק אזי ודאי זכותו הגדולה של אברהם תעמוד לבניו . לכן מוזכר יעקב ראשון כיוון שזכות האבות האמורה כאן מסודרת דווקא בסדר "עולה" . ישנם שני אופנים כיצד ניתן להבין את עובדת היות יעקב "הקטן" באבות: יש המפרשים זאת כ'צעיר שבאבות', אולם ישנם כמה וכמה מפרשים שכותבים שהכוונה היא שמדובר על דרגה רוחנית . מה שקשה בהסבר זה הוא שחז"ל אומרים שיעקב היה הגדול שבאבות, היחיד מהם שכל זרעו היה זרע קודש של צדיקים, בעוד שלאברהם וליצחק היו צאצאים שלא זכו כלל להיות חלק מעם ישראל. ואם כן, כיצד אפשר להבין שזכות יעקב להציל את ישראל מצרות הגלות חלשה מזו של אברהם ויצחק? וכן יש להבין מדוע אברהם נחשב גדול יותר מיצחק בהקשר זה. נראה שגדלותו של יעקב ועובדת היותו המושלם באבות, אינה דווקא מחייבת שהוא יהיה בעל הזכות הגדולה ביותר. זכות נובעת מהישגים ביחס לקושי המשימה – אפשר לומר שאמנם יעקב הגיע לדרגה הגבוה ביותר באבות, אך דרכו להגיע לדרגותיו הייתה קלה הרבה יותר מאבותיו. באיזה מובן היתה משימתו של יעקב קלה יותר מזו של יצחק, ושל יצחק קלה יותר מזו של אברהם? אברהם נולד לעולם של עבודת אלילים – המשימה שעמדה בפניו הייתה ליצור מתוך הרִיק דרך חיים חדשה, לבנות השקפת עולם חדשה – לפתוח עידן חדש בהיסטוריה העולמית . כזו עבודה כוללת בתוכה מבחן עצום, כיוון שהיה עליו לעמוד ולהלחם נגד כל הדעות, ההשקפות, וסגנונות החיים ולפתח משהו חדש, לאט לאט, מתוך המון סבלנות ונחישות להפריח את השממה הרוחנית. יצחק נולד לעולם בו הייתה קיימת כבר דרך החשיבה הנכונה – לא היה עליו ליצור ולחדש שום דרך חיים. בכל אופן, כותב ר' מתתיהו סלמון שכן היה עליו לחדש עניין אחד – מושג המסורה; הדרך בה מקבל כל בן מאביו מאמין בו והולך בדרכו . יעקב, לעומת זאת, לא היה צריך להמציא דרך חיים חדשה, וגם את עניין המסורה – קיבל מאביו- הוא ודאי עמד מול משימות ואתגרים גדולים בחייו, אולם בהקשר זה, היתה לו עבודה קלה הרבה יותר מאבותיו. לכן, למרות שהוא היה הגדול שבאבות, הזכות שהייתה לו להוציא את ישראל מגלותם קטנה יותר . הר' סלמון מאריך עוד בעניין כוחו העיקרי והגדול של אברהם אבינו – כוח ההתחדשות – היכולת להמציא ולחדש דרך אמיתית ונכונה משלו . הוא מציין שבתיאורו של הרמב"ם על מעשיו ופעולותיו של אברהם אבינו להפצת שם ה' בעולם, הוא משתמש במילה "מתחיל" לא פחות מחמש פעמים בתוך קטע לא ארוך . הר' סלמון כותב שמהותו של אברהם היתה "מתחיל" – הוא היה חלוץ, פורץ דרך... הוא יסד והקים את כל עם ישראל. הוא היה הראשון בכל דבר שעשה. לא היה לו אבא שיכול היה לחקות אותו, תמיד היה עליו להיות הנחשון. בבואנו לנסות ללכת בדרכי אברהם אבינו, אנו רגילים תמיד לפנות להתחזק במידת החסד. כאן לומדים שכוח ההתחדשות שלו היא גם מידה גדולה ועצומה שעלינו ללמד ולפתח. גם ה"כלי יקר" מדגיש מאד את גודל החשיבות של החידוש. בפרשת בראשית לאחר תאור הבריאה בכל יום מסכמת תורה ואומרת "טוב", או "טוב מאד" מלבד היום השני. ישנם מספר הסברים לכך – הכלי יקר כותב שביום זה לא היתה יצירה חדשה לגמרי, לכן אי אפשר להגדיר יום זה כ"טוב" . מהסבר זה מובן שניתן להגדיר עניין כ"טוב" רק כאשר הוא כרוך בחידוש. ישנם מספר שטחים בהם היכולת לחדש חשובה מאד חיינו. טבעי שאדם נכנס לשגרה של הרגל בהתנהלות חייו, ביחס להרבה היבטים בחיים, כולל הגדילה והעליה בתורה ובמידות, יחסיו עם הזולת, ויכולתו ליצור ולבנות. ישנם מצבים בהם מועיל ונצרך לעצור לרגע במהלך הרגיל ולערוך אמדן מחודש האם יש צורך לשנות משהו בסגנון החיים בשטחים אלו. בדרך כלל גישות חדשות מספקות דרכים מחודשות לעמידה במצבים ובכוחן להביא להצלחות גדולות. דוגמא לכך מסופרת ע"י מחנך ידוע בנושא שלום בית. אישה אחת הייתה מאד לא מרוצה מבעלה, עד כדי כך שהחליטה שהיא רוצה גט. אותו אדם הציע לה, שלפני שהיא עושה כזה צעד גורלי, כדאי לה לנסות עוד דרך אחרת - הצעתו היתה שתתמקד אך ורק בהתנהגותה היא, ותתאמץ ותשתדל להיות האישה הטובה ביותר שיכולה. לאחר תקופה קצרה שפעלה לפי הוראה זו, החלה לראות שינוי חל בבעלה. הנכונות שלה לנסות דרך אחרת, לשנות כיוון ודרך הייתה המפתח לעליה והתרוממות עצומה של חיי הנישואין שלה. אחד השטחים החשובים ביותר בהם כוח ההתחדשות חשוב ונצרך הוא יצירה ופיתוח של רעיונות חדשים, תנועות או ארגונים שבכוחם להועיל ולסייע לכלל ישראל. דוגמא מדהימה לכך היא הגב' שרה שנירר זצ"ל - הרעיון שלה לדאוג לחינוך יהודי טהור לבנות ישראל היה כה חדשני ומהפכני, עד שנתקל בקשיים ובהתנגדויות רבות מבית ומחוץ. למרות הכל, בראשה היה חזון והיא עמדה על שלה, והתעקשה להצליח ברעיון הגדול, כך זכתה בסופו של דבר לתרום תרומה אדירה לכל העם היהודי. הוכחה נוספת לכוח ההתחלה החדשה ותועלתה היא הקשיים שמערים היצר הרע כנגד כל התחלה כזו , זוהי הסיבה לכך ש"כל ההתחלות קשות". גם לאחר שרוצים ומתחילים התחלה חדשה, צריכים להמשיך לרצות ולהתאמץ כדי שתגיע המשימה למטרתה הסופית, למרות הקשיים והתקלות מולן עלול אדם להתמודד בדרכו. אולי אברהם אבינו לא מתואר כ"גדול" באבות, אולם בשטח זה של התחדשות, ללא ספק הוא זה שלימדנו את הדרך. ייתן ה' וכולנו נזכה ללמוד ממנו ואכן לפעול ולעשות, ולהביא לידי גמר מוצלח התחלות חדשות שתועלנה לכלל ולפרט.

No comments:

Post a Comment